Buitenwerk

In de bestuursvergadering van 3 januari 2024 zijn de volgende afspraken vastgelegd inzake het straatgebeuren en de presentie van de harmonie.

Als het harmonie orkest de straat op gaat, wordt er zorggedragen voor een goede uitstraling en een goede en verantwoordelijke bezetting. Matthijs Schleepen en Patrick Bertrand ontfermen zich over de muziekkeuze in overleg met enkele leden van de muziekcommissie. Matthijs is de muzikale leider als het harmonie orkest de straat op gaat. Piet Meurs is de Tambour-maître wanneer het harmonie orkest uittrekt. Hij geeft door middel van tekens aan wat er dient te gebeuren inzake de marsorde (exercitie).

Jaarlijkse straat activiteiten zijn:
• Carnavalsoptocht
• Begeleiden en serenade Communicantjes
• Processie (Grote Bronk)
• Overige ( zoals het brengen van serenades, intocht van Sinterklaas)

Afspraken m.b.t. muziekrepertoire straatgebeuren

 • Straatmarsen repertoire krijgt jaarlijks een update. in overleg met de muziekcommissie. Praktisch: ieder jaar 2 marsen eruit en 2 nieuwe erin;
 • Het aantal straatmarsen wordt gereduceerd (kwaliteit boven kwantiteit;
 • De Fellicitatiemars zit standaard in het marsboekje;
 • Voorafgaand aan carnaval (eerste week januari) wordt een aantal leden gevraagd voor muzieksuggesties voor zowel Carnavalsmis als de optocht;
 • Marsen worden genummerd t.b.v de (eenvoudigere) communicatie.

Repeteren aan muziekkeuzes

 • De repetities in het voorjaar starten met een mars als inspeelstuk;
 • De slagwerkers worden nadrukkelijker betrokken bij de repetities voor buitenwerk;
 • Enkele Choralen en/of andantes worden opgenomen in het (straat) repertoire t.b.v. aanwezigheid bij bv herdenkingen of uitvaart.

Presentie harmonieorkest

Indien een (ere)lid van de harmonie komt te overlijden, zal de 6 weken dienst door het harmonieorkest worden opgeluisterd.

Marcheren – algemeen

De opstelling is als volgt:

 1. Tambour-maître
 2. Vaandel en vlaggen
 3. Bestuursleden (evt. aangevuld met niet spelende leden)
 4. Klarinetten
 5. Fluiten en saxofoons
 6. Slagwerk
 7. Trompetten/Hoorns
 8. Trombones/Baritons/Bassen

In de breedte worden 4 rijen gevormd (tenzij de groepsgrootte minder rijen nodig maken). Het bestuur loopt voorop en geeft daardoor voorbeeld en toont discipline voor rest harmonieorkest m.b.t. houding (lopend en in rust), starten, stoppen, bochtenwerk enz.. Het bestuurslid rechts in de voorste rij, heeft hierin de leiding. Eén persoon per instrumentgroep instrueert de nieuwelingen en maakt hen wegwijs in het marcheren.

Marcheren – Tambour-maître

 • Voor aanvang van straatoptreden instructie van de tambour-maître over bijzonderheden: wijze van opstellen bij begin/einde, bepaalde situaties bij rust-altaren, opstellen bij de kerk in kolommen, musiceren op het Vrijthof, etc;
 • Voor de instructies van de Tambour-maître, wordt gebruik gemaakt van de volgende instructiekaart. Deze bestaat uit 5-6 basiscommando’s en de acties die hierbij horen. Deze instructiekaart maakt onderdeel uit van het marsboekje.

Commando                                                         Actie
Fluitsignaal                                            Korps opstellen
Korps (1): Geef (2) – Acht (3)                        (1): Let op! (2): spreidstand (3): linker voet bij de rechter plaatsen.
Voorwaarts (1) – Mars (2)                                   (1): let op! (2): start marcheren met links/inzet slagtrom
Fluitsignaal bij slagwerkbegeleiding                    Start “16 maten”
Fluitsignaal bij harmoniebegeleiding                   Teken voor slagwerk: let op; laatste 8 maten van muziekstuk/overname slagtrom
Korps (1): Halt (2)                                               (1): let op! (2): (2x8ste-rust-2x8ste-rust-1x8ste); Halt-En-Sta-Stil (stoppen, voeten bij elkaar)
Korps (1): Links/Rechts (2) – Om (3)                 (1): let op! (2): draai deze richting (3): nu!
Korps (1): Op de plaats…Rust (2), Rust (3)       (1): let op! (2): Spreidstand (3): Opstelling verbreken.