Opleidingen Harmonie

Contributie

Contributie Harmonie bedraagt €105,- per jaar.

 

Opleiding jeugd

Hier vindt u de mogelijkheden die Koninklijke Harmonie de Berggalm kan bieden aan uw kind(eren).

Instrumentkeuze:

We bieden les aan op de onderstaande instrumenten:

 • Klarinet
 • Altsaxofoon
 • Dwarsfluit
 • Fagot
 • Hobo
 • Trompet
 • Schuiftrombone
 • Tuba
 • Hoorn
 • Slagwerk

De instrumenten worden door de harmonie in bruikleen gegeven

Lesprogramma:

De leerlingen worden opgeleid voor Hafa A, B en C niveau. Hafa staat voor Harmonie en Fanfare. De leerlingen krijgen bij ons een landelijk en erkend diploma. Daartoe werken wij samen met de Stichting Cultuur in Uitvoering.

Een compleet Hafa examen bestaat uit een theorie en praktijk examen. De leerlingen krijgen naast praktijk ook theorieles, online.

De duur van de lessen bedraagt 30 minuten, 1 dag in de week. Met uitzondering van de schoolvakanties. Dan hebben de leerlingen geen muziekles.

 Het lesmateriaal wordt door de harmonie verstrekt.

Les locatie:

De leslocatie is: Gemeenschapshuis op d’r Platz, Houtstraat 25 te Klimmen.

Leerkrachten:

Onze huidige leerkrachten zijn:

 • Klarinet – Lieke van den Beuken
 • Altsaxofoon – Maud Berns
 • Dwarsfluit – Anita Knubben
 • Fagot – Nog geen leerlingen en leerkracht
 • Hobo – Nog geen leerlingen en leerkracht
 • Trompet –
 • Schuiftrombone – Bas Schobbers
 • Tuba – Nog geen leerlingen en leerkracht
 • Hoorn – Karen van den Broek
 • Slagwerk – Hans Simons

We werken alleen met bevoegde leerkrachten. Dit wil zeggen dat ze een opleiding gevolgd hebben aan het conservatorium en over voldoende didactische en pedagogische vaardigheden beschikken.

Contributie en lesgeld jeugd:

Leden die alleen in opleiding zijn, zijn vrijgesteld van contributie en betalen alleen lesgeld. Bij instap opleidingsorkest Heuvelgalm contributie plichtig voor 50% (€52,50) en bij instap harmonieorkest volle contributie (€105,-).

Het lesgeld voor het jaar 2024 bedraagt €58,75 per kwartaal (€235,- per jaar).

De incasso gebeurt per kwartaal achteraf.

Tijdens de jaarvergadering kan tot indexering besloten worden.

Opleidingscommissie

  • Jos Habets – contactpersoon bestuur
  • Mariet Pleijers – coördinator Klarinet, hoorn, contactpersoon Stichting Cultuur in Opleiding
  • Carlijn Schleepen – coördinator dwarsfluit
  • Myrthe Dohmen – coördinator saxofoon
  • Léanne Bouwens – Coördinator slagwerk en trombone     

De coördinator onderhoudt contacten met de leerling, ouders en leerkrachten. Bij vragen is de coördinator het eerste aanspreekpunt. Hij/zij volgt de vorderingen, bespreekt deze met de leerkrachten en bepaalt wanneer de examens plaatsvinden                                   

U kunt ons op het volgende e-mailadres bereiken: